KÍCH HOẠT BẢO HÀNH TRỰC TUYẾN

1. Khách hàng và Đại lý kích hoạt bằng SMS

Dành cho khách hàng soạn theo cú pháp:
PBG<dấu cách>Mã Cào gửi 8077
 
Dành cho đại lý soạn theo cú pháp:
PBG<dấu cách>Mã Cào<dấu cách>SDTKH gửi 8077

TRA CỨU THÔNG TIN SERIAL


BÁO LỖI SẢN PHẨM TRỰC TUYẾN

Khách hàng báo lỗi sản phẩm bằng SMS

PBG_BH gửi 8077
Trong đó: PBG BH: Là mã tin nhắn yêu cầu bảo hành sản phẩm
_: Là khoảng trắng

Lưu ý: Khách hàng có thể kích hoạt bảo hành và báo lỗi sản phẩm qua tổng đài

Liên hệ Hotline: 028 7303 8123